Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Dyn ni wedi symud i ddysgu ar-lein ac o bell. Byddwn yn diweddaru’r wefan gyda mwy o wybodaeth neu fe allwch gysylltu gyda’ch darparwr cwrs lleol.

Penwythnos i’r teulu yn Llangrannog – 24-26 Chwefror 2017

Beth am dreulio penwythnos gyda’r teulu yng ngorllewin Cymru?

Dewch i Wersyll yr Urdd Llangrannog i ymarfer eich Cymraeg ac i gymdeithasu.  Bydd gwahanol weithgareddau ar gael, o nofio i gerdded llwybr yr arfordir.  Bydd gwersi Cymraeg hefyd ar gael.  Y dyddiad cau yw 28 Ionawr 2017.  Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.