Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau Cymraeg y Cynllun Sabothol

Cwrs lefel Mynediad i gynorthwywyr cynradd

Manylion y Cwrs

Cwrs i Bwy: Cynorthwywyr dosbarth cynradd ysgolion cyfrwng Saesneg

Lefel: Cwrs lefel Mynediad 

Hyd: 5 wythnos bloc, llawn amser.

Dull Dysgu: Darpariaeth wyneb yn wyneb 

Lleoliad: Ar y campws (lleoliad yn y Gogledd, Canolbarth a De Cymru)

Bwriad y cwrs:

  • Rhoi ffocws ar iaith y dosbarth cynradd
  • Galluogi’r cynorthwywyr i ddefnyddio patrymau syml Cymraeg gyda’r dysgwyr
  • Galluogi’r cynorthwywyr i helpu eu cydweithwyr sy’n athrawon i gyflwyno’r Gymraeg fel rhan o’r cwricwlwm.

Er mwyn mynegi diddordeb mynychu'r cwrs yma, cwblhewch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

Cofrestru eich diddordeb

Contact Us