Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau Cymraeg y Cynllun Sabothol

Cwrs lefel Uwch i athrawon cynradd ac uwchradd

Manylion y Cwrs

Cwrs i Bwy: Athrawon cynradd ac uwchradd ysgolion cyfrwng Cymraeg / dwyieithog

Lefel: Cwrs lefel Uwch 

Hyd: 20 diwrnod (2 ddiwrnod yr wythnos dros 10 wythnos).  Ceir hyblygrwydd i’r ysgol benderfynu ar ba 2 ddiwrnod i ryddhau’r athrawon.

Dull Dysgu: Caiff yr unedau eu cyflwyno drwy ddull hunan-astudio ar-lein.  Bydd sesiwn adolygu fyw wythnosol yn cael ei chynnal ogystal â syrjeri iaith. Gall yr athrawon dderbyn cefnogaeth gan diwtor dros e-bost drwy gydol y cwrs.

Lleoliad: Ar-lein

Bwriad y cwrs:

  • Dysgu’r iaith a dysgu sut i addysgu’r Gymraeg yn drawsgwricwlaidd yn effeithiol yn yr ysgol.
  • Dysgu am fethodolegau dysgu iaith er mwyn arfogi’r athrawon â’r sgiliau angenrheidiol i godi safonau nôl yn yr ysgol.
  • Gall yr athrawon wneud cais i barhau i’r cwrs lefel Canolradd ar ôl cwblhau’r cwrs lefel Sylfaen.

Er mwyn mynegi diddordeb mynychu'r cwrs yma, cwblhewch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

Cofrestru eich diddordeb

Contact Us