Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau Cymraeg y Cynllun Sabothol

Cwrs lefel Uwch i gynorthwywyr cynradd

Manylion y Cwrs

Cwrs i Bwy: Cynorthwywyr dosbarth cynradd y sector cyfrwng Cymraeg / dwyieithog sy’n siaradwyr Cymraeg rhugl.

Lefel: Cwrs lefel Uwch 

Hyd: 20 diwrnod (2 ddiwrnod yr wythnos dros 10 wythnos).  

Dull Dysgu: Darpariaeth wyneb yn wyneb ar y campws.

Lleoliad: Ar y campws (bydd lleoliad yn y Gogledd, Canolbarth a De Cymru)

Bwriad y cwrs:

  • Ymestyn sgiliau iaith y cynorthwywyr wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith ar lafar ac yn ysgrifenedig mewn cyd-destun proffesiynol.
  • Galluogi’r cynorthwywyr i gefnogi’r athrawon a’r dysgwyr yn hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg.

Er mwyn mynegi diddordeb mynychu'r cwrs yma, cwblhewch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad yn fuan.

Cofrestru eich diddordeb

Contact Us