Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Hunan Astudio

Lefel Mynediad i Athrawon (120 awr)
Lefel Mynediad i Athrawon (120 awr)

Cwrs i Bwy: Cwrs i Athrawon Cynradd ac Uwchradd i ddechrau’r daith iaith. 

Lefel: Mynediad

Hyd:12 mis (Byddwch yn gallu dilyn y cwrs ar eich cyflymder eich hun, ar adeg sy’n gyfleus i chi) 

Dull Dysgu: Hunan Astudio gyda chefnogaeth tiwtor

Lleoliad: Bydd sesiynau rhithiol gyda Thiwtor yn cael ei ddarparu fel rhan o’r cwrs hwn, yn cynnwys sesiynau adolygu, sgwrsio ayb. 

Dyddiad Dechrau: 9 Medi 2024

Bwriad y cwrs:

  • Cwrs sy'n addas ar gyfer athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd

  • Cwrs ar gyfer dysgwyr lefel Mynediad, sef dechreuwyr

  • Bydd y cwrs yn cyflwyno patrymau ieithyddol sylfaenol, a dyma’r cwrs i’w ddilyn os dych chi’n newydd i’r Gymraeg. 

Er mwyn mynegi diddordeb mynychu'r cwrs yma, cwblhewch y ffurflen isod a byddwn mewn cysylltiad cyn 22 Gorffennaf 2024 gyda manylion y cwrs.Cliciwch ar y botwm isod i weld ein hysbys