Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau preswyl

Cyrsiau preswyl i wella hyder a magu sgiliau

Mae'r cyrsiau preswyl pum niwrnod wedi'u teilwra ar gyfer mathau gwahanol o waith ac maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr ar lefel Canolradd i Uwch a Siaradwyr Cymraeg di hyder. 

Mae'r pecyn preswyl yn cynnwys bwyd, llety a'r holl adnoddau dysgu sydd eu hangen.

Cliciwch ar y fideo ar y dde i ddarganfod mwy am brofiadau dysgwyr yn mynychu'r cyrsaiu preswyl Cymraeg Gwaith. 

 

  • >

    Gweler isod yr amserlen ar gyfer dyddiadau cyrsiau preswyl 2018 - 2019.

  • >

    Cynhelir y cyrsiau preswyl pum niwrnod mewn pedwar lleoliad yng Nghymru - Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn, Gwesty Coed y Mwstwr ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Gwesty Llechwen Hall ym Mhontypridd a Chastell Aberteifi.

  • >

    Os oes diddordeb gennych i anfon staff ar gyrsiau yn ystod 2018 - 2019, cofrestrwch eich sefydliad trwy lawrlwytho y ffurflen gofrestru yma, a'i hanfon at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru.

 

DYDDIAD Y CWRS /

COURSE DATE

 

LLEOLIAD /

LOCATION

 

LEFEL /

LEVEL

NIFER Y LLEFYDD AR OL AR Y CWRS / SPACES REMAINING ON THE COURSE

 

TACHWEDD / NOVEMBER

 

 

 

 

 

 

19/11/2018 – 23/11/2018

 

 NANT GWRTHEYRN

 CANOLRADD

 3

 

26/11/2018 – 30/11/2018

 

 NANT GWRTHEYRN

 UWCH

 LLAWN

 

26/11/2018 – 30/11/2018

 

 CASTELL ABERTEIFI

 UWCH

 7

 

RHAGFYR / DECEMBER

 

 

 

 

 

03/12/2018 – 07/12/2018

 

 NANT GWRTHEYRN

 CANOLRADD

 1

 

03/12/2018 – 07/12/2018

 

 

GWESTY LLECHWEDD HALL

PONTYPRIDD

 UWCH

 6

 

10/12/2018 – 14/12/2018

 

 NANT GWRTHEYRN

 UWCH – GLOYWI

 1

 

10/12/2018 – 14/12/2018

 

 NANT GWRTHEYRN

 UWCH

 1

 

10/12/2018 – 14/12/2018

 

 CASTELL ABERTEIFI

 CANOLRADD

 12

 

IONAWR / JANUARY

 

 

 

 

 

21/01/2019 – 25/01/2019

 

 NANT GWRTHEYRN

 UWCH

 LLAWN

 

21/01/2019 – 25/01/2019

 

 CASTELL ABERTEIFI

 UWCH

 2

 

CHWEFROR / FEBRUARY

 

 

 

 

 

11/02/2019 – 15/02/2019

 

 NANT GWRTHEYRN

 CANOLRADD

 LLAWN

 

18/02/2019 – 22/02/2019

 

 NANT GWRTHEYRN

 UWCH

 1

 

18/02/2019 – 22/02/2019

 

 CASTELL ABERTEIFI

 CANOLRADD

 LLAWN

 

18/02/2019 – 22/02/2019

 

 

GWESTY COED Y MWSTWR

PEN-Y-BONT AR OGWR

 CANOLRADD

 LLAWN

 

25/02/2019 – 01/03/2019

 

 NANT GWRTHEYRN

 CANOLRADD

 LLAWN

 

MAWRTH / MARCH

 

 

 

 

 

04/03/2019 – 08/03/2019

 

 NANT GWRTHEYRN

 UWCH

 LLAWN

 

11/03/2019 – 15/03/2019

 

 NANT GWRTHEYRN

 CANOLRADD

 LLAWN

 

11/03/2019  - 15/03/2019

 

 

GWESTY COED Y MWSTWR

PEN-Y-BONT AR OGWR

 CANOLRADD

 LLAWN

 

18/03/2019 – 22/03/2019

 

 NANT GWRTHEYRN

 UWCH – GLOYWI

LLAWN