Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau preswyl

Cyrsiau preswyl i wella hyder a magu sgiliau

Mae'r cyrsiau preswyl pum niwrnod wedi'u teilwra ar gyfer mathau gwahanol o waith ac maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr ar lefel Canolradd i Uwch a Siaradwyr Cymraeg di hyder. 

Mae'r pecyn preswyl yn cynnwys bwyd, llety a'r holl adnoddau dysgu sydd eu hangen.

Cliciwch ar y fideo ar y dde i ddarganfod mwy am brofiadau dysgwyr yn mynychu'r cyrsaiu preswyl Cymraeg Gwaith. 

 

  • >

    Gweler isod yr amserlen ar gyfer dyddiadau cyrsiau preswyl 2018 - 2019.

  • >

    Cynhelir y cyrsiau preswyl pum niwrnod mewn pedwar lleoliad yng Nghymru - Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn, Gwesty Coed y Mwstwr ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Gwesty Llechwen Hall ym Mhontypridd a Chastell Aberteifi.

  • >

    Os oes diddordeb gennych i anfon staff ar gyrsiau yn ystod 2018 - 2019, cofrestrwch eich sefydliad trwy lawrlwytho y ffurflen gofrestru yma, a'i hanfon at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru.

 

DYDDIAD Y CWRS /

COURSE DATE

 

LLEOLIAD /

LOCATION

 

LEFEL /

LEVEL

NIFER Y LLEFYDD AR OL AR Y CWRS / SPACES REMAINING ON THE COURSE

 

MAWRTH / MARCH

 

 

 

 

 

11/03/2019 – 15/03/2019

 

 NANT GWRTHEYRN

 CANOLRADD

 LLAWN

 

11/03/2019  - 15/03/2019

 

 

GWESTY COED Y MWSTWR

PEN-Y-BONT AR OGWR

 CANOLRADD

 LLAWN

 

18/03/2019 – 22/03/2019

 

 NANT GWRTHEYRN

 UWCH – GLOYWI

LLAWN

 

18/03/2019 - 22/03/2019

 

 Nant Gwrtheyrn  Uwch - Gloywi  6

25/03/2019 - 29/03/2019

NANT GWRTHEYRN UWCH LLAWN