Cyrsiau preswyl

Cyrsiau preswyl i wella hyder a magu sgiliau

Mae'r cyrsiau preswyl ar gael mewn tri lleoliad ledled Cymru - Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn, Caerdydd ac Aberteifi.

Mae'r cyrsiau wedi'u teilwra ar gyfer mathau gwahanol o waith ac maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr ar wahanol lefelau.

Mae'r pecyn preswyl yn cynnwys bwyd, llety a'r holl adnoddau dysgu sydd eu hangen.

I gofrestru eich sefydliad ar gyfer y cyrsiau preswyl, lawrlwythwch y ffurflen gofrestru yma, a'i hanfon at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru 

Amserlen y cyrsiau  (yn gywir ar 4 Rhagfyr, 2017)

 

DYDDIAD Y CWRS / COURSE DATE LLEOLIAD / LOCATION LEFEL / LEVEL NIFER Y LLEFYDD AR OL AR Y CWRS / SPACES REMAINING ON THE COURSE 
RHAGFYR / DECEMBER
04/12/2017 – 08/12/2017 Nant Gwrtheyrn CANOLRADD / INTERMEDIATE LLAWN / FULL
04/12/2017 – 08/12/2017 Nant Gwrtheyrn MYNEDIAD / ENTRY LLAWN / FULL
11/12/2017 – 15/12/2017 Aberteifi CANOLRADD  LLAWN / FULL
IONAWR / JANUARY
15/01/2018 – 19/01/2018 Caerdydd / Cardiff  CANOLRADD / INTERMEDIATE LLAWN / FULL
15/01/2018 – 19/01/2018 Nant Gwrtheyrn MYNEDIAD / ENTRY LLAWN / FULL
15/01/2018 – 19/01/2018 Nant Gwrtheyrn I’W GADARNHAU / TO BE CONFIRMED LLAWN / FULL
22/01/2018 – 26/01/2018 Nant Gwrtheyrn CANOLRADD / INTERMEDIATE LLAWN / FULL
22/01/2018 – 26/01/2018 Nant Gwrtheyrn CANOLRADD / INTERMEDIATE LLAWN / FULL
CHWEFROR / FEBRUARY
29/01/2018 – 02/02/2018 Aberteifi UWCH / ADVANCED LLAWN / FULL
29/01/2018 – 02/02/2018 Nant Gwrtheyrn MYNEDIAD / ENTRY LLAWN / FULL
05/02/2018 - 09/02/2018 Caerdydd / Cardiff  UWCH / ADVANCED LLAWN / FULL
12/02/2018 - 16/02/2018 Nant Gwrtheyrn I’W GADARNHAU / TO BE CONFIRMED LLAWN / FULL
12/02/2018 - 16/02/2018 Aberteifi I’W GADARNHAU / TO BE CONFIRMED LLAWN / FULL
19/02/2018 - 23/02/2018 Nant Gwrtheyrn MYNEDIAD / ENTRY LLAWN / FULL
26/02/2018 - 02/03/2018 Nant Gwrtheyrn UWCH / ADVANCED LLAWN / FULL
26/02/2018 - 02/03/2018 Aberteifi Uwch LLAWN / FULL
MAWRTH / MARCH
05/03/2018 - 09/03/2018 Nant Gwrtheyrn CANOLRADD / INTERMEDIATE LLAWN / FULL
12/03/2018 - 16/03/2018 Nant Gwrtheyrn CANOLRADD / INTERMEDIATE LLAWN / FULL
19/03/2018 - 23/03/2018 Nant Gwrtheyrn CANOLRADD / INTERMEDIATE LLAWN / FULL