Cyrsiau preswyl

Cyrsiau preswyl i wella hyder a magu sgiliau

Gwyliwch y fideo isod i glywed am brofiadau dysgwyr yn mynychu cwrs preswyl yn Nant Gwrtheyrn. 

Mae'r cyrsiau preswyl ar gael mewn pedwar lleoliad ledled Cymru - Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn, Pen-y-bont ar Ogwr, Pontypridd  a Chastell Aberteifi.

Mae'r cyrsiau wedi'u teilwra ar gyfer mathau gwahanol o waith ac maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr ar lefel Canolradd i Uwch a Siaradwyr Cymraeg di hyder. 

Mae'r pecyn preswyl yn cynnwys bwyd, llety a'r holl adnoddau dysgu sydd eu hangen.

Dyma'r amserlen ar gyfer dyddiadau cyrsiau preswyl 2018 - 2019:

Os oes diddordeb gennych i anfon staff ar gyrsiau yn ystod 2018 - 2019, cofrestrwch eich sefydliad trwy lawrlwytho y ffurflen gofrestru yma, a'i hanfon at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru.

*Gellir bod yn hyblyg o ran sector a lefel yn ôl y galw. 

DYDDIAD Y CWRS / COURSE DATE LLEOLIAD / LOCATION LEFEL / LEVEL NIFER Y LLEFYDD AR OL AR Y CWRS / SPACES REMAINING ON THE COURSE 
AWST / AUGUST
20/8/18 - 24/8/18 Nant Gwrtheyrn  UWCH 15
MEDI / SEPTEMBER
17/9/18 - 21/9/18 Nant Gwrtheyrn  LLAWN
HYDREF / OCTOBER
1/10/18 - 5/10/18 Nant Gwrtheyrn  CANOLRADD 15
8/10/18 - 12/10/18 Nant Gwrtheyrn  UWCH  15
15/10/18 - 19/10/18 Nant Gwrtheyrn  CANOLRADD 15
15/10/18 - 19/10/18 Castell Aberteifi CANOLRADD 12
22/10/18 - 26/10/18 Nant Gwrtheyrn  UWCH LLAWN
TACHWEDD / NOVEMBER
5/11/18 - 9/11/18 Nant Gwrtheyrn  CANOLRADD 15
12/11/18 - 16/11/18 Nant Gwrtheyrn  UWCH 15
12/11/18 - 16/11/18 Pen-y-bont ar Ogwr UWCH 12
19/11/18 - 23/11/18 Nant Gwrtheyrn  CANOLRADD 15
26/11/18 - 30/11/18 Nant Gwrtheyrn  CANOLRADD 15
26/11/18 - 30/11/18 Castell Aberteifi UWCH 12
RHAGFYR / DECEMBER
3/12/18 - 7/12/18 Nant Gwrtheyrn  CANOLRADD 15
3/12/18 - 7/12/18 Pontypridd UWCH 12
10/12/18 - 14/12/18 Nant Gwrtheyrn  UWCH - GLOYWI 15
10/12/18 - 14/12/18 Nant Gwrtheyrn  UWCH 15
10/12/18 - 14/12/18 Castell Aberteifi CANOLRADD 12
IONAWR / JANUARY
21/01/19 - 25/01/19 Nant Gwrtheyrn  UWCH 15
21/1/19 - 25/1/19 Castell Aberteifi UWCH 12
CHWEFROR / FEBRUARY
11/2/19 - 15/2/19 Nant Gwrtheyrn  CANOLRADD 15
18/2/19 - 22/2/19 Nant Gwrtheyrn  UWCH 15
18/2/19 - 22/2/19 Castell Aberteifi CANOLRADD 12
18/2/19 - 22/2/19 Pen-y-bont ar Ogwr CANOLRADD 12
25/2/19 - 1/3/19 Nant Gwrtheyrn  CANOLRADD 15
MAWRTH / MARCH
4/3/19 - 8/3/19 Nant Gwrtheyrn  UWCH 15
11/3/19 - 15/3/19 Nant Gwrtheyrn  CANOLRADD LLAWN
11/3/19 - 15/3/19 Pen-y-bont ar Ogwr UWCH 12
18/3/19 - 22/3/19 Nant Gwrtheyrn  UWCH - GLOYWI 15