Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau preswyl

Cyrsiau preswyl i wella hyder a magu sgiliau

Mae'r cyrsiau preswyl pum niwrnod wedi'u teilwra ar gyfer mathau gwahanol o waith ac maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr ar lefel Canolradd i Uwch a Siaradwyr Cymraeg di hyder. 

Mae'r pecyn preswyl yn cynnwys bwyd, llety a'r holl adnoddau dysgu sydd eu hangen.

Cliciwch ar y fideo ar y dde i ddarganfod mwy am brofiad Huw Nicholas, Prif Arolygydd Heddlu Gwent a fynychodd gwrs preswyl Cymraeg Gwaith. 

 

  • >

    Gweler isod yr amserlen ar gyfer dyddiadau cyrsiau preswyl 2019.

  • >

    Cynhelir y cyrsiau preswyl pum niwrnod mewn dau leoliad yng Nghymru - Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn, a Chastell Aberteifi.

  • >

    Y cyflogwr sydd yn gyfrifol am archebu lle i staff ar y cyrsiau yma, er mwyn archebu lle anfonwch ebost  at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru.

 

DYDDIAD Y CWRS /

COURSE DATE

 

LLEOLIAD /

LOCATION

 

LEFEL /

LEVEL

NIFER Y LLEFYDD AR OL AR Y CWRS / SPACES REMAINING ON THE COURSE

 

MEHEFIN / JUNE

 

 

 

 

 

24/06/2019 - 28/06/2019

 

 NANT GWRTHEYRN

CANOLRADD

10

GORFFENNAF / JULY

     

08/07/2019 - 12/07/2019

NANT GWRTHEYRN CANOLRADD 3

15/07/2019 - 19/07/2019

NANT GWRTHEYRN UWCH 6

15/07/2019 - 19/07/2019

NANT GWRTHEYRN UWCH GLOYWI 13

MEDI / SEPTEMBER

     

09/09/2019 - 13/09/2019

NANT GWRTHEYRN CANOLRADD 11

23/09/2019 - 27/09/2019

CASTELL ABERTEIFI CANOLRADD LLAWN

30/09/2019 - 04/10/2019

NANT GWRTHEYRN CANOLRADD 8

HYDREF / OCTOBER

     

07/10/2019 - 11/10/2019

NANT GWRTHEYRN UWCH 12

14/10/2019 - 18/10/2019

NANT GWRTHEYRN CANOLRADD 15

21/10/2019 - 25/10/2019

CASTELL ABERTEIFI UWCH 1

28/10/2019 - 01/11/2019

NANT GWRTHEYRN UWCH 15