Cyrsiau preswyl

Cyrsiau preswyl i wella hyder a magu sgiliau

Mae'r cyrsiau preswyl ar gael mewn tri lleoliad ledled Cymru - Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn, Caerdydd ac Aberteifi.

Mae'r cyrsiau wedi'u teilwra ar gyfer mathau gwahanol o waith ac maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr ar wahanol lefelau.

Mae'r pecyn preswyl yn cynnwys bwyd, llety a'r holl adnoddau dysgu sydd eu hangen.

Mae'r cyrsiau yn llawn tan diwedd mis Mawrth 2018. Os oes diddordeb gennych i fynychu yn ystod 2018- 2019, cofrestrwch eich sefydliad trwy lawrlwytho y ffurflen gofrestru yma, a'i hanfon at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru