Cyrsiau preswyl

Cyrsiau preswyl i wella hyder a magu sgiliau

Mae'r cyrsiau preswyl pum niwrnod wedi'u teilwra ar gyfer mathau gwahanol o waith ac maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr ar lefel Canolradd i Uwch a Siaradwyr Cymraeg di hyder. 

Mae'r pecyn preswyl yn cynnwys bwyd, llety a'r holl adnoddau dysgu sydd eu hangen.

Cliciwch ar y fideo ar y dde i ddarganfod mwy am brofiadau dysgwyr yn mynychu'r cyrsaiu preswyl Cymraeg Gwaith. 

 

  • >

    I weld yr  amserlen ar gyfer dyddiadau cyrsiau preswyl 2018 - 2019 cliciwch yma.

  • >

    Cynhelir y cyrsiau preswyl pum niwrnod mewn pedwar lleoliad yng Nghymru - Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn, Gwesty Coed y Mwstwr ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Gwesty Llechwedd Hall ym Mhontypridd a Chastell Aberteifi.

  • >

    Os oes diddordeb gennych i anfon staff ar gyrsiau yn ystod 2018 - 2019, cofrestrwch eich sefydliad trwy lawrlwytho y ffurflen gofrestru yma, a'i hanfon at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru.