Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau preswyl

Cyrsiau preswyl i wella hyder a magu sgiliau

Mae'r cyrsiau preswyl pum niwrnod wedi'u teilwra ar gyfer mathau gwahanol o waith ac maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr ar lefel Canolradd i Uwch a Siaradwyr Cymraeg di hyder. 

Mae'r pecyn preswyl yn cynnwys bwyd, llety a'r holl adnoddau dysgu sydd eu hangen.

Cliciwch ar y fideo ar y dde i ddarganfod mwy am brofiad Huw Nicholas, Prif Arolygydd Heddlu Gwent a fynychodd gwrs preswyl Cymraeg Gwaith. 

 

  • >

    Gweler isod yr amserlen ar gyfer dyddiadau cyrsiau preswyl 2019.

  • >

    Cynhelir y cyrsiau preswyl pum niwrnod mewn dau leoliad yng Nghymru - Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn, a Chastell Aberteifi.

  • >

    Y cyflogwr sydd yn gyfrifol am archebu lle i staff ar y cyrsiau yma, er mwyn archebu lle anfonwch ebost  at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru.

 

DYDDIAD Y CWRS /

COURSE DATE

 

LLEOLIAD /

LOCATION

 

LEFEL /

LEVEL

NIFER Y LLEFYDD AR OL AR Y CWRS / SPACES REMAINING ON THE COURSE

TACHWEDD / NOVEMBER

     
04/11/2019 - 08/11/2019 NANT GWRTHEYRN UWCH-GLOYWI 7
11/10/2019 - 15/11/2019 CASTELL ABERTEIFI CANOLRADD 4
RHAGFYR / DECEMBER      
09/12/2019 - 13/12/2019 NANT GWRTHEYRN UWCH 15
IONAWR / JANUARY      
13/01/2020 - 17/01/2020 NANT GWRTHEYRN CANOLRADD 15
20/01/2020 - 24/01/2020 NANT GWRTHEYRN UWCH 15
27/01/2020 - 31/01/2020 NANT GWRTHEYRN CANOLRADD 15