Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cyrsiau preswyl

Cyrsiau preswyl i wella hyder a magu sgiliau

Mae'r cyrsiau preswyl pum niwrnod wedi'u teilwra ar gyfer mathau gwahanol o waith ac maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr ar lefel Canolradd i Uwch a Siaradwyr Cymraeg di hyder. 

Mae'r pecyn preswyl yn cynnwys bwyd, llety a'r holl adnoddau dysgu sydd eu hangen.

Cliciwch ar y fideo ar y dde i ddarganfod mwy am brofiad Huw Nicholas, Prif Arolygydd Heddlu Gwent a fynychodd gwrs preswyl Cymraeg Gwaith. 

 

  • >

    Gweler isod yr amserlen ar gyfer dyddiadau cyrsiau preswyl 2019.

  • >

    Cynhelir y cyrsiau preswyl pum niwrnod mewn dau leoliad yng Nghymru - Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn ym Mhen Llŷn, a Chastell Aberteifi.

  • >

    Y cyflogwr sydd yn gyfrifol am archebu lle i staff ar y cyrsiau yma, er mwyn archebu lle anfonwch ebost  at cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru.

 

DYDDIAD Y CWRS /

COURSE DATE

 

LLEOLIAD /

LOCATION

 

LEFEL /

LEVEL

NIFER Y LLEFYDD AR OL AR Y CWRS / SPACES REMAINING ON THE COURSE

MEDI / SEPTEMBER

     

09/09/2019 - 13/09/2019

NANT GWRTHEYRN CANOLRADD 5

23/09/2019 - 27/09/2019

CASTELL ABERTEIFI CANOLRADD 1

30/09/2019 - 04/10/2019

NANT GWRTHEYRN CANOLRADD 1

HYDREF / OCTOBER

     

07/10/2019 - 11/10/2019

NANT GWRTHEYRN UWCH LLAWN

14/10/2019 - 18/10/2019

NANT GWRTHEYRN CANOLRADD 12

21/10/2019 - 25/10/2019

CASTELL ABERTEIFI UWCH LLAWN

28/10/2019 - 01/11/2019

NANT GWRTHEYRN UWCH LLAWN