Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Clwb Cwtsh

Croeso!

Mae Clwb Cwtsh yn bartneriaeth rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Mudiad Meithrin. Gwyliwch y fideo am fwy o wybodaeth.

  • Mae Clwb Cwtsh yn cyflwyno geiriau ac ymadroddion sy’n berthnasol i fagu plant ifanc.
  • Mae Clwb Cwtsh yn annog dysgwyr i ddefnyddio a mwynhau’r Gymraeg gyda’u plant. 
  • Mae'r sesiynau Clwb Cwtsh yn rhai hwyliog ac ysgafn, ac yn defnyddio canu a gemau. 
  • Mae sesiynau yn cael eu cynnal yn rhithiol a wyneb yn wyneb. 
  • Cofrestrwch eich diddordeb ar wefan Mudiad Meithrin.

Dewch i gael blas ar sesiynau Clwb Cwtsh i ddysgwyr. Dyma sesiynau byr pum munud o hyd, wedi’u cyflwyno gan Lowri Delve. Mae digon o syniadau i chi ar sut i ddefnyddio a mwynhau’r Gymraeg yn y cartref gyda’ch plant. Gwyliwch y clipiau fideo!

Am fwy o wybodaeth am sesiynau Clwb Cwtsh sy'n lleol i chi, cliciwch ar y botymau isod:

For me it has been helpful to ... learn some new words and also to be encouraged to use what we learn outside the lessons.

Andy, Acton
Clwb Cwtsh