Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Clwb Cwtsh

Clwb Cwtsh

 

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Mudiad Meithrin yn cydweithio i gyflwyno cyrsiau blasu Cymraeg newydd ar gyfer teuluoedd. Enw’r rhaglen o sesiynau yw Clwb Cwtsh

Mae Clwb Cwtsh yn gwrs blasu Cymraeg rhad ac am ddim sydd wedi’i anelu at ddysgwyr newydd ac sy’n canolbwyntio ar iaith magu plant yn y cartref. Yn ystod y cwrs, mae adloniant ar gael i blant, gan sicrhau nad yw gofal plant yn rhwystr i bobl ymuno.

Mae Clwb Cwtsh yn cyflwyno teuluoedd i eirfa ac ymadroddion sy’n berthnasol i fagu plant ifanc ac mae'r dysgwyr yn cael eu hannog i ddefnyddio’u Cymraeg gyda’u plant o’r cychwyn cyntaf. Mae'r sesiynau yn rhai hwyliog ac ysgafn, ac yn defnyddio canu a gemau, yn ogystal â sicrhau bod amser am baned (wrth gwrs)! 

Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd dysgwyr yn cael eu hannog i ddilyn un o gyrsiau prif ffrwd darparwyr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

I ddarganfod mwy am sesiynau Clwb Cwtsh yn eich ardal chi, dyma'r opsiynau i chi: