Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Clwb Cwtsh

Clwb Cwtsh

Dewch i gael blas ar sesiynau Clwb Cwtsh i ddysgwyr.  Sesiynau byr 5 munud o hyd, wedi’u cyflwyno gan Lowri, cyn gyflwynydd Cyw.  Bydd digon o syniadau i chi ar sut i ddefnyddio a mwynhau’r Gymraeg  yn y cartref gyda’ch plant.

Ymunwch â sesiynau anffurfiol ar-lein Ymarfer Clwb Cwtsh gyda swyddogion Cymraeg i blant.  Cyfle gwych i ymarfer mewn grwpiau bach cyfeillgar a hwyliog. Cwblhewch y ffurflen gofrestru ar Facebook Cymraeg i blant, niferoedd cyfyngedig ar gael felly cyntaf i’r felin.

Mae Clwb Cwtsh yn cyflwyno geiriau ac ymadroddion sy’n berthnasol i fagu plant ifanc ac yn annog dysgwyr i ddefnyddio a mwynhau’r Gymraeg gyda’u plant. Mae'r sesiynau yn rhai hwyliog ac ysgafn, ac yn defnyddio canu a gemau. O fis Medi 2020 bydd Clwb Cwtsh yn cael ei gynnig drwy sesiynau o bell/rhithiol. Cofrestrwch eich diddordeb yma.