Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Clwb Cwtsh

Croeso!

Mae Clwb Cwtsh yn bartneriaeth rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Mudiad Meithrin.  Gwyliwch y fideo am fwy o wybodaeth.

Mae Clwb Cwtsh yn cyflwyno geiriau ac ymadroddion sy’n berthnasol i fagu plant ifanc ac yn annog dysgwyr i ddefnyddio a mwynhau’r Gymraeg gyda’u plant. Mae'r sesiynau yn rhai hwyliog ac ysgafn, ac yn defnyddio canu a gemau. Ers mis Medi 2020 mae Clwb Cwtsh yn cael ei gynnig drwy sesiynau o bell/rhithiol. Cofrestrwch eich diddordeb yma.

Dewch i gael blas ar sesiynau Clwb Cwtsh i ddysgwyr.  Dyma sesiynau byr 5 munud o hyd, wedi’u cyflwyno gan Lowri, cyn-gyflwynydd Cyw.  Mae digon o syniadau i chi ar sut i ddefnyddio a mwynhau’r Gymraeg  yn y cartref gyda’ch plant. Gwyliwch y clipiau fideo fan hyn!

I ddarganfod mwy am sesiynau Clwb Cwtsh yn eich ardal chi, dyma'r opsiynau i chi:

For me it has been helpful to ... learn some new words and also to be encouraged to use what we learn outside the lessons.

Andy, Acton
Clwb Cwtsh