Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Defnyddio'r Gymraeg

Mae mynd i ddosbarthiadau dysgu Cymraeg yn hwyl, ond mae digon o gyfleoedd ar gael i ymarfer siarad Cymraeg a chymryd rhan mewn gweithgareddau y tu allan i’r dosbarth hefyd.

Mae gynnon ni dros 1,000 o adnoddau digidol, am ddim ar ein gwefan er mwyn cefnogi eich gwaith yn y dosbarth. Mae adnoddau dysgu Cymraeg ar gael gyda Duolingo Say Something in Welsh hefyd.

Mae darparwyr cwrs y Ganolfan yn trefnu pob math o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer dysgwyr, o gwisiau a theithiau i glybiau darllen a sesiynau bore coffi. Cysylltwch â'ch darparwr lleol am fwy o wybodaeth isod.

dysgu anffurfiol
Baner darparwyr

Gwrando a gwylio

Beth am fwynhau'r Gymraeg trwy wylio rhaglenni Cymraeg S4C neu wrando ar BBC Radio Cymru?  

Mae gan S4C sianel ar-lein ar gyfer dysgwyr, fel rhan o wefan ar-alw S4C, Clic. Mae modd i ddysgwyr ddefnyddio isdeitlau Saesneg neu isdeitlau Cymraeg syml ar y rhaglenni. Mae S4C hefyd yn darlledu rhaglenni addas ar gyfer dysgwyr bob bore  Sul, gan gynnwys rhaglen newyddion Cymraeg syml. 

Mae gan BBC Radio Cymru bodlediad wythnosol i ddysgwyr o'r enw ‘Pigion’, sy'n addas ar gyfer dysgwyr lefel Uwch.

Darllen

Beth am ddarllen llyfrau, cylchgronau neu erthyglau Cymraeg? Mae'n bosib darllen erthyglau a chyfweliadau ar wefan BBC Cymru Fyw. Defnyddiwch y botwm VOCAB i gael cyfieithiadau Saesneg. Mae gwefan parallel.cymru yn cyhoeddi erthyglau Cymraeg a Saesneg diddorol, ochr yn ochr â'i gilydd.

Amdani
Cyfres o lyfrau ar gyfer dysgwyr ydy Cyfres Amdani! Mae’r llyfrau ar werth yn eich siopau llyfrau Cymraeg lleol neu ar wefan gwales.com.
Golwg
Cylchgrawn newyddion wythnosol ydy Golwg. Mae modd prynu Golwg yn y siopau, neu’n ddigidol ar ap Golwg. Cofiwch am wefan Golwg 360 hefyd.
Lingo
Cylchgrawn i ddysgwyr ydy Lingo Newydd sy'n cynnwys erthyglau hawdd eu deall, straeon, newyddion am Gymru a rhestrau o eiriau newydd.
Defnyddio'r Gymraeg yn eich cymuned

Cynllun Siarad

Mentrau Iaith

Merched y Wawr

Cerddoriaeth

Theatr Genedlaethol Cymru

Canolfannau a Chymdeithasau Cymraeg

Dysgu Cymraeg y tu allan i Gymru