Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Defnyddio'r Gymraeg

Bydd y rhan fwyaf o'r cyrsiau Dysgu Cymraeg yn dal i gael eu cynnal o bell ym mis Medi, gyda gwaith cartref ar-lein. Cysylltwch â'ch darparwr lleol am fwy o wybodaeth, neu ffeindiwch cwrs fan hyn.

Mae digon o gyfleoedd i chi ddysgu ac ymarfer ar-lein hefyd.

Mae dros 1,500 o adnoddau digidol ar gael ar ein gwefan, i'ch cefnogi, yn ogystal â chyrsiau 'blasu' a gwersi fideo. Mae adnoddau Dysgu Cymraeg gyda'n partneriaid, Duolingo Say Something in Welsh, hefyd.

Mae 'Siarad', y cynllun sy'n paru siaradwyr rhugl gyda dysgwyr lefel Canolradd +, yn parhau, o bell, gyda'r parau yn defnyddio Skype, y ffôn neu ddulliau digidol eraill i gadw mewn cysylltiad.

Fideo Helen

Gwyliwch fideo Helen Prosser, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, am syniadau ar sut i ddefnyddio a mwynhau eich Cymraeg dros yr haf. 

dysgu anffurfiol
Baner darparwyr

Gwrando a gwylio

Beth am fwynhau'r Gymraeg trwy wylio rhaglenni Cymraeg S4C neu wrando ar BBC Radio Cymru?  

Mae gan S4C sianel ar-lein ar gyfer dysgwyr, fel rhan o wefan ar-alw S4C, Clic. Mae modd i ddysgwyr ddefnyddio isdeitlau Saesneg neu isdeitlau Cymraeg syml ar y rhaglenni. Mae S4C yn darlledu rhaglenni addas ar gyfer dysgwyr bob bore Sul, gan gynnwys rhaglen newyddion Cymraeg syml. Mae'r Sianel hefyd wedi cyhoeddi mwy o 'box sets' ar S4C Clic. 

Mae gan BBC Radio Cymru bodlediad wythnosol i ddysgwyr o'r enw ‘Pigion’, sy'n addas ar gyfer dysgwyr lefel Uwch.

Darllen

Beth am ddarllen llyfrau, cylchgronau neu erthyglau Cymraeg? Gallwch ddarllen eitemau newyddion, erthyglau a chyfweliadau ar wefannau BBC Cymru Fyw a Golwg 360. Defnyddiwch y botwm VOCAB i gael cyfieithiadau Saesneg ar wefan y BBC. Mae gwefan parallel.cymru yn cyhoeddi erthyglau Cymraeg a Saesneg diddorol, ochr yn ochr â'i gilydd. Beth am ddarllen y blogiau diddorol ar wefan Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru?

Amdani
Cyfres o lyfrau ar gyfer dysgwyr ydy Cyfres Amdani! Mae’r llyfrau ar werth yn eich siopau llyfrau Cymraeg lleol neu ar wefan gwales.com.
Golwg
Cylchgrawn newyddion wythnosol ydy Golwg. Mae modd prynu Golwg yn y siopau, neu’n ddigidol ar ap Golwg. Cofiwch am wefan Golwg 360 hefyd.
Lingo
Cylchgrawn i ddysgwyr ydy Lingo Newydd sy'n cynnwys erthyglau hawdd eu deall, straeon, newyddion am Gymru a rhestrau o eiriau newydd.
Defnyddio'r Gymraeg yn eich cymuned

Cynllun Siarad

Mentrau Iaith

Merched y Wawr

Cerddoriaeth

Theatr Genedlaethol Cymru

Canolfannau a Chymdeithasau Cymraeg

Dysgu Cymraeg y tu allan i Gymru