Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Mwynhau defnyddio eich Cymraeg

Yn ogystal â'n cyrsiau Dysgu Cymraeg poblogaidd, mae cyfleoedd di-ri i chi fwynhau siarad ac ymarfer eich Cymraeg. 

Bydd eich darparwr cyrsiau lleol yn trefnu rhaglen o weithgareddau anffurfiol yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys cwisiau, boreau coffi, gigs, teithiau cerdded, clybiau darllen a llawer mwy.

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol hefyd yn gweithio gyda phartneriaid gwahanol, gan gynnwys Mentrau Iaith Cymru, i gynnal digwyddiadau cenedlaethol.

Ar y dudalen yma, mae mwy o syniadau ar gyfer defnyddio eich Cymraeg - gwylio S4C, gwrando ar Radio Cymru, darllen un o lyfrau y gyfres 'Amdani' neu gymryd rhan yn y cynllun Siarad.

Mwynhewch!

 

 

dysgu anffurfiol
Baner darparwyr

Gwrando a gwylio

Beth am fwynhau'r Gymraeg trwy wylio rhaglenni Cymraeg S4C neu wrando ar BBC Radio Cymru?  

Mae gan S4C sianel ar-lein ar gyfer dysgwyr, fel rhan o wefan ar-alw S4C, Clic. Mae modd i ddysgwyr ddefnyddio isdeitlau Saesneg neu isdeitlau Cymraeg syml ar y rhaglenni. Mae S4C yn darlledu rhaglenni addas ar gyfer dysgwyr bob bore Sul, gan gynnwys rhaglen newyddion Cymraeg syml. Mae'r Sianel hefyd wedi cyhoeddi mwy o 'box sets' ar S4C Clic. 

Mae gan BBC Radio Cymru bodlediad wythnosol i ddysgwyr o'r enw ‘Pigion’, sy'n addas ar gyfer dysgwyr lefel Uwch.

Gigs Dysgu Cymraeg

Mewn Cymeriad yn cyflwyno...'Cymraeg - What a Journey!'

Darllen

Beth am ddarllen llyfrau, cylchgronau neu erthyglau Cymraeg? Gallwch ddarllen eitemau newyddion, erthyglau a chyfweliadau ar wefannau BBC Cymru Fyw a Golwg 360. Defnyddiwch y botwm VOCAB i gael cyfieithiadau Saesneg ar wefan y BBC. Mae gwefan parallel.cymru yn cyhoeddi erthyglau Cymraeg a Saesneg diddorol, ochr yn ochr â'i gilydd. Beth am ddarllen y blogiau diddorol ar wefan Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru?

Cliciwch yma i ddarllen mwy am Amdani – Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg, ac i weld holl lyfrau cyfres Amdani.

 

Amdani
Cyfres o lyfrau ar gyfer dysgwyr ydy Cyfres Amdani! Mae’r llyfrau ar werth yn eich siopau llyfrau Cymraeg lleol neu ar wefan gwales.com.
Golwg
Cylchgrawn newyddion wythnosol ydy Golwg. Mae modd prynu Golwg yn y siopau, neu’n ddigidol ar ap Golwg. Cofiwch am wefan Golwg 360 hefyd.
Lingo
Cylchgrawn i ddysgwyr ydy Lingo Newydd sy'n cynnwys erthyglau hawdd eu deall, straeon, newyddion am Gymru a rhestrau o eiriau newydd.
Defnyddio'r Gymraeg yn eich cymuned

Cynllun Siarad

Mentrau Iaith

Merched y Wawr

Cerddoriaeth

Theatr Genedlaethol Cymru

Canolfannau a Chymdeithasau Cymraeg

Dysgu Cymraeg y tu allan i Gymru