Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Mwynhau eich Cymraeg

Yn ogystal â'n cyrsiau Dysgu Cymraeg poblogaidd, sy'n cynnwys cyrsiau blasu ar-lein rhad ac am ddim, mae cyfleoedd di-ri i chi fwynhau eich Cymraeg. 

Bydd eich darparwr cyrsiau lleol yn trefnu rhaglen o weithgareddau anffurfiol, gan gynnwys cwisiau, boreau coffi, gigs, clybiau darllen a llawer mwy.

Gallwch hefyd ddefnyddio Duolingo a SaySomethinginWelsh i gefnogi eich dysgu.

mwynhau

Gwrando a gwylio

Beth am fwynhau'r Gymraeg trwy wylio S4C neu wrando ar BBC Radio Cymru?  

Gallwch wylio rhaglenni Cymraeg ar gyfer dysgwyr ar wefan S4C. Gallwch ddefnyddio isdeitlau Saesneg neu isdeitlau Cymraeg syml. Beth am wylio 'bocs set' S4C? 

Mae gan BBC Radio Cymru bodlediad wythnosol o'r enw ‘Pigion’, sy'n addas ar gyfer dysgwyr lefel Uwch. Os dych chi’n hoffi gwrando ar bodlediadau, mae gan Y Pod gasgliad hefyd.

Cerddoriaeth

Gallwch fwynhau cerddoriaeth Gymraeg ar Spotify neu Radio Cymru? Mae llawer o artistiaid a bandiau gwych - am fwy o fanylion, edrychwch ar dudalen Dydd Miwsig Cymru.

ʼDyn ni wedi cynnal sawl gig rhithiol, gyda Dafydd Iwan, Gwyneth Glyn a Robat Arwyn. Dych chi’n gallu mwynhau'r gigs yma

Darllen

Beth am fwynhau llyfrau, cylchgronau ac erthyglau Cymraeg? Gallwch ddarllen eitemau newyddion, erthyglau a chyfweliadau ar BBC Cymru Fyw a Golwg 360. Defnyddiwch y botwm VOCAB i gael cyfieithiadau Saesneg. 

Cliciwch yma i ddarllen mwy am Amdani – Gŵyl Ddarllen Dysgu Cymraeg, ac i weld holl lyfrau cyfres Amdani.

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cyhoeddi rhestr ddarllen i ddysgwyr. Cliciwch yma i weld y rhestr.

Defnyddiwch y map yma i ddod o hyd i siop lyfrau Cymraeg yn eich ardal chi.

Amdani
Cyfres o lyfrau ar gyfer dysgwyr ydy Amdani. Mae’r llyfrau ar werth yn eich siopau llyfrau Cymraeg lleol neu ar wefan gwales.com.
Lingo
Cylchgrawn i ddysgwyr ydy Lingo Newydd sy'n cynnwys erthyglau hawdd eu deall, straeon, newyddion am Gymru a rhestrau o eiriau newydd.

Mae cynllun Siarad yn dod â siaradwyr Cymraeg a dysgwyr lefel Canolradd+ at ei gilydd ar gyfer 10 awr o sgwrsio anffurfiol. Nod y cynllun yw codi hyder dysgwyr a’u cyflwyno i gyfleoedd i fwynhau defnyddio’u Cymraeg yn lleol. 

Mentrau Iaith

Mae 22 o Fentrau Iaith yn trefnu gweithgareddau yn y Gymraeg ar draws Cymru, gan gynnwys chwaraeon, digwyddiadau i'r teulu a gwyliau fel Tafwyl. Cliciwch yma i ddod o hyd i Fenter Iaith sy’n lleol i chi.

Yr Eisteddfod Genedlaethol

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn dathlu diwylliant Cymru a’r iaith Gymraeg. Mae’r ŵyl yn cael ei chynnal bob mis Awst, am yn ail flwyddyn yn y de a'r gogledd.

Mae’n ŵyl groesawgar sy’n denu miloedd o ddysgwyr Cymraeg bob blwyddyn gyda 'Maes D', y pentref Dysgu Cymraeg. Un o'r uchafbwyntiau yw cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn, sy'n gwobrwyo dysgwyr sy’n gwneud ymdrech arbennig i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae mwy o wybodaeth yma.  

Urdd Gobaith Cymru

Mae Urdd Gobaith Cymru yn fudiad ieuenctid cenedlaethol sy'n rhoi profiadau i blant a phobl ifanc trwy gyfrwng y Gymraeg.

Wyt ti rhwng 19 a 25 oed ac yn dysgu Cymraeg? Bob blwyddyn, mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnal cystadleuaeth ‘Medal y Dysgwyr’ sy’n gwobrwyo dysgwyr Cymraeg.  

Theatr Genedlaethol Cymru

Mae'r Theatr Genedlaethol yn llwyfannu dramâu Cymraeg.  Yn aml, mae sgyrsiau ar gyfer dysgwyr cyn eu sioeau ac mae ap Sibrwd yn cynnig crynodeb Saesneg o'r perfformiadau.

Canolfannau, Cymdeithasau Cymraeg a Merched y Wawr

Mae sawl canolfan Gymraeg yn cynnal dramâu, gigs, darlithoedd a digwyddiadau cymdeithasol. Yn eu plith mae Saith Seren, Wrecsam, Tŷ Tawe, Abertawe, Theatr Soar, Merthyr Tudful a'r Atom yng Nghaerfyrddin. Mae rhestr o gymdeithasau Cymraeg ar wefan Y Lolfa.

Beth am ymuno gyda Merched y Wawr? Mae Merched y Wawr ar gyfer menywod o bob oed ac mae'r mudiad yn croesawu dysgwyr yn gynnes iawn.

Merched y Wawr