Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Nant Gwrtheyrn

Cyrsiau dysgu dwys gyda’r Nant

Nant Gwrtheyrn yw’r ganolfan iaith a threftadaeth enwog ym Mhen Llŷn.  Fel arfer, mae dewis eang o gyrsiau Cymraeg preswyl ar gael yn y Nant, ond o ganlyniad i’r sefyllfa iechyd bresennol, mae’r cyrsiau hynny yn cael eu cynnal mewn dosbarthiadau rhithiol ar hyn o bryd.

Mae cyrsiau ar gael ar wahanol lefelau dysgu, o ddechreuwyr i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg profiadol.  Maen nhw’n gyrsiau dwys – pump awr o wersi y dydd am hyd at pum diwrnod – sy’n galluogi dysgwyr i wneud cynnydd cyflym.

Mae’r cyrsiau yn ffordd wych o ymarfer, adolygu ac adeiladu hyder i siarad a mwynhau’r Gymraeg.  Gallwch ddod o hyd i gwrs yn Nant Gwrtheyrn yma, neu am fwy o wybodaeth am y Nant, ewch i’w gwefan.

Nant Gwrtheyrn