Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Cwrs Preswyl

Codi Hyder i Ddefnyddio'r Gymraeg
Cwrs Preswyl

Os wyt ti eisioes yn gallu sgwrsio yn Gymraeg, ond ddim yn teimlo'n ddigon hyderus i ddefnyddio dy sgiliau Cymraeg, mae'r cwrs yma'n berffaith i ti.

- Cwrs Preswyl 5 niwrnod

- Dysgu dan arweiniad tiwtor

- Codi hyder a pharatoi at ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle

- Cynnwys wedi'i deilwra i dy bwnc astudio (dibynnol ar niferoedd)

- Yn cynnwys llety a bwyd yng nghanolfan arbennig Nant Gwrtheyrn

- Adloniant gyda'r nos, a phnawn yn ymweld â gweithle, ac yn ymarfer y Gymraeg mewn gwasanaethau fel siop neu gaffi

- Wedi'i ariannu'n llawn

Dangos Diddordeb

Llenwch y ffurflen isod i gofrestru eich diddordeb yn y cyfleoedd sydd ar gael. Byddwn yn anelu at ddarparu cyfleoedd newydd ar sail y wybodaeth byddwn yn casglu, felly cofiwch roi cymaint o wybodaeth â phosib er mwyn i ni allu cynnig yr hyn sydd fwyaf addas i chi.

Cofrestru eich diddordeb

Cwrs lefel Canolradd i athrawon ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg/dwyieithog sydd â rhai sgiliau Cymraeg eisoes.

Cwrs lefel Canolradd i athrawon ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg/dwyieithog sydd â rhai sgiliau Cymraeg eisoes.