Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Hunan-astudio Ar-lein

gyda chefnogaeth tiwtor
Hunan-astudio Ar-lein gyda Chefnogaeth Tiwtor

Os wyt ti'n awyddus i ddysgu ar dy gyflymder dy hun, ac yn dy amser dy hun, dyma'r cwrs delfrydol i ti. 

- Ar gael ar lefel Mynediad neu Sylfaen (a bydd lefel Canolradd ar gael yn ystod 2023)

- Pob lefel cyfwerth â 120 awr o ddysgu annibynnol

- Deunyddiau cwrs i gyd ar-lein yn dy gyfrif personol

- Sesiynau Adolygu Rhithiol - mewn grŵp a gyda thiwtor

- Sesiynau Sgwrsio Rhithiol - cyfle i gwrdd ag eraill ar yr un lefel am sgwrs anffurfiol

- Cefnogaeth tiwtor dros ebost

- Cefnogaeth tiwtor unigol os oes angen

- Wedi'i ariannu'n llawn

Mae'r cyrsiau hunan-astudio ar-lein yn dilyn yr un cwricwlwm â chyrsiau prif ffrwd y Ganolfan, sy'n golygu byddi di'n dysgu yr un patrymau â dysgwyr ar gwrs yn y gymuned. Yn ychwanegol, mae'r cyrsiau hyn yn ddelfrydol ar gyfer paratoi at fyd gwaith, gan fod y cynnwys wedi'i deilwra at bwrpas gwaith.

Dangos Diddordeb

Llenwa'r ffurflen syml isod os wyt ti'n awyddus i ddilyn cwrs hunan-astudio ar-lein.

Cofrestru eich diddordeb

Contact Us