Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Holi Daniel

Holi Daniel

Yma, ’dyn ni’n holi Daniel Blower, sy’n dysgu Cymraeg gyda Dysgu Cymraeg Sir Gâr.  Mae Daniel yn dysgu ar lefel Sylfaen, ac mae wedi teithio i Qatar er mwyn cefnogi tîm pêl-droed Cymru yng Nghwpan y Byd fis yma.

Ers pryd wyt ti’n cefnogi tîm pêl-droed Cymru?

Ers blynyddoedd.  Dw i’n cofio mynd i weld fy ngêm gyntaf gyda ffrindiau, Cymru yn erbyn y Weriniaeth Siec yn 2002.

Beth yw dy obeithion (hopes) ar gyfer Cymru yn Qatar?

Dw i’n edrych ymlaen yn fawr a dw i’n gobeithio y bydd Cymru yn cyrraedd yr 16 olaf.

Wyt ti’n defnyddio dy Gymraeg pan wyt ti’n dilyn tîm pêl-droed Cymru?

Ydw, drwy'r amser.  Mae fy ffrindiau sy’n gwylio pêl-droed gyda fi yn siarad Cymraeg a dw i’n clywed llawer o bobl yn siarad Cymraeg yn y tafarnau hefyd. 

Wyt ti wedi dysgu’r geiriau i Yma o Hyd?

Bron iawn.  Dw i'n dal i ddysgu’r geiriau ar hyn o bryd ond bydda i wedi dysgu’r gân erbyn Cwpan y Byd.  (Gallwch fwynhau dysgu Yma o Hyd ar y dudalen yma: Yma o Hyd | Dysgu Cymraeg).

Beth ydy’r cam nesaf gyda’r Gymraeg?

Dw i’n gobeithio dilyn y cwrs lefel Canolradd y flwyddyn nesaf.

Pam wnest ti benderfynu dysgu?

Gwnes i ddechrau dysgu 18 mis yn ôl er mwyn siarad Cymraeg gyda ffrindiau.  Dw i hefyd eisiau i fy mhlant siarad Cymraeg.

Beth ydy’r peth gorau am ddysgu Cymraeg?

Dw i nawr yn gallu siarad iaith arall.

Unrhyw gyngor i bobl eraill sy eisiau dechrau dysgu Cymraeg? 

Daliwch ati a pheidiwch â rhoi’r gorau iddi!

Llun: Daniel yn Rotterdam ar gyfer gêm Cymru yn erbyn yr Iseldiroedd yn ystod Mehefin 2022.