Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

WSA

Os dych chi’n gweithio yn y sector chwaraeon, mae dewis gwych o gyrsiau Dysgu Cymraeg ar gael i chi.

Gwybodaeth

Mae’r cyrsiau Dysgu Cymraeg ar gyfer y gweithlu chwaraeon wedi’u hariannu’n llawn. 

Mae dewis o gyrsiau ar gael, gan gynnwys cyrsiau wedi’u teilwra ar gyfer y gweithlu chwaraeon a chyrsiau hunan-astudio.

Lefelau Dysgu Cymraeg

Mae cyrsiau ar gael ar lefelau dysgu gwahanol, sy'n addas ar gyfer dechreuwyr a dysgwyr profiadol:

  • Mynediad (ar gyfer dechreuwyr)
  • Sylfaen
  • Canolradd
  • Uwch  
  • Gloywi/Gwella

Mae mwy o fanylion, a fideos, ar gael ar y dudalen yma ac yn y Fframwaith Cymwyseddau Iaith.

Beth mae'r dysgwyr yn ei ddweud

Anna Cymraeg Gwaith
Am y tro cyntaf erioed dw i’n teimlo’n ok am drio siarad Cymraeg! Dw i’n defnyddio mwy o eiriau ac ymadroddion Cymraeg ac yn annog staff i wneud yr un peth.
Hannah Cymraeg Gwaith
Dw i'n dysgu geirfa sy'n berthnasol i'r gwaith ac mae pawb mor gefnogol.