Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 15/11/2021
Gorffen: 17/11/2021
Dydd Llun - Dydd Mercher
10:00 - 16:00

Cwrs Blasu

Cyfeirnod: C2220 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Blasu

CWRS BLASU

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n rhoi blas ar y Gymraeg i ddechreuwyr pur mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar.

• ynganu

• defnyddio enwau lleoedd ac arwyddion

• cyfarchion

• rhifo syml a lliwiau

• dyddiau’r wythnos

• siarad am y tywydd

• ymadroddion bob dydd

• berfau a gofyn/ateb cwestiynau syml

Addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o’r Gymraeg. Cwrs delfrydol i baratoi ar gyfer mynd ar gwrs Mynediad 1.

Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.