Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 17/01/2022
Gorffen: 21/01/2022
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Uwch 1 - Rhan i a ii

Cyfeirnod: C2227 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Uwch

CWRS WYTHNOS – UWCH I RHAN 1 a 2 Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n rhoi cyfle i ymarfer trafod pynciau a themâu o bob math. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando. •adolygu prif batrymau’r iaith •cynnal sgwrs am y teulu, gwaith, diddordebau, ayb, ac ymateb yn briodol •mynegi barn am bynciau llosg y dydd •darllen, deall ac ymateb i erthyglau o bapurau newydd, papurau bro a chylchgronau •trafod idiomau a diarhebion •ehangu geirfa ac ymadroddion Cymraeg fydd prif iaith gyfathrebu y cwrs hwn, er bod croeso i fyfyrwyr ddefnyddio Saesneg er mwyn deall agweddau mwyaf cymhleth yr iaith a’r ramadeg.

(RHITHIOL)