Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 23/05/2022
Gorffen: 27/05/2022
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:00 - 17:00

Cwrs Uwch 2 - Rhan i a ii

Cyfeirnod: C2245 Dosbarthiadau Preswyl a Rhithiol
Uwch

CWRS WYTHNOS - UWCH II RHAN 1 a 2 Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn. Dyma gyfle i ymarfer trafod pynciau a themâu o bob math. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando. Cwrs sy’n rhoi cyfle i’r myfyrwyr astudio diwylliant y Cymry drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd pob cwrs yn wahanol er mwyn gofalu y gall myfyrwyr ei fynychu fwy nag unwaith, ond bydd pob cwrs yn cynnwys elfennau o’r canlynol: •hanes •llenyddiaeth •atyniadau lleol Mae pob cwrs Uwch 2 yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg (lefel Uwch) neu Gymry Cymraeg sydd eisiau dysgu mwy am eu hanes a’u diwylliant Cymreig. Bydd themâu’r cyrsiau ar gael ar ein gwefan yn fuan iawn!

(PRESWYL)