Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 12/06/2023
Gorffen: 16/06/2023
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:30 - 17:00

Cwrs Uwch 1 - Rhan i a ii

Cyfeirnod: C2341 Preswyl
Uwch

CWRS WYTHNOS – UWCH I RHAN 1 a 2

Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn.

Dyma gyfle i ymarfer trafod pynciau a themâu o bob math. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando.

Ar y cwrs hwn, bydd yr elfennau hyn yn cael eu trafod:

•adolygu prif batrymau’r iaith •cynnal sgwrs am y teulu, gwaith, diddordebau, ayb, ac ymateb yn briodol •mynegi barn am bynciau llosg y dydd •darllen, deall ac ymateb i erthyglau o bapurau newydd, papurau bro a chylchgronau •trafod idiomau a diarhebion •ehangu geirfa ac ymadroddion

Cymraeg fydd prif iaith gyfathrebu y cwrs hwn, er bod croeso i fyfyrwyr ddefnyddio Saesneg er mwyn deall agweddau mwyaf cymhleth yr iaith a’r ramadeg.

Mae cyrsiau Nant Gwrtheyrn yn gyrsiau atodol sydd â’u ffeiliau cwrs eu hunain. Mae’r cyrsiau hyn yn ategu’r cynnwys a ddysgir ar gyrsiau’r lefelau cenedlaethol a gynigir gan ddarparwyr prif ffrwd eraill, sy’n eu gwneud yn ddull effeithiol o gefnogi unrhyw weithgareddau dysgu eraill a wneir gan ddysgwyr o bob lefel.

Yn ansicr ynghylch eich lefel neu eisiau gwybod mwy am addasrwydd ein cyrsiau i chi? Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol: addysg@nantgwrtheyrn.org

YN BYW YNG NGWYNEDD NEU MÔN? Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 5 niwrnod (telerau dyddiol) am £140. Cysylltwch â ni i archebu.

Eisiau archebu nosweithiau llety ychwanegol? E-bostiwch: llety@nantgwrtheyrn.org ar ôl cofrestru.

(PRESWYL)