Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
3 Wythnos
Cychwyn: 03/08/2020
Gorffen: 21/08/2020
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 15:30

Cwrs Sylfaen Rhan 2

Cyfeirnod: CBS2HAF2020 Ar-lein
Sylfaen

CWRS ARLEIN 4 AWR Y DYDD GYDA THIWTOR:

Mae’r Cwrs Brys yn eich galluogi chi i gwblhau lefel mewn cyfnod byr yn ystod yr Haf. Mae’r cwrs yn berffaith os ydych chi eisiau cyflymu’r broses ddysgu neu adolygu lefel yn ystod yr haf. Bydd 2 sesiwn 2 awr y dydd (10am-12pm a 1.30pm-3.30pm) am 3 wythnos.

Lefel Sylfaen 2: Parhad o’r Cwrs Sylfaen, sy’n adeiladu ar lefel Mynediad ac sy’n gofyn am rywfaint o brofiad o’r Gymraeg. Bydd y prif bwyslais ar siarad yr iaith, gyda chyfle i drafod pynciau pob dydd fel y teulu a ffrindiau, gwaith a diddordebau.