Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Diwrnod
Dyddiad: 20/07/2019
Dydd Sadwrn
10:00 - 15:00
Lleoliad
Prifysgol De Cymru, Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL

Sadwrn Siarad

Hyfedredd

Dewch i gwrdd â dysgwyr eraill ac ymarfer eich Cymraeg. Yn addas ar gyfer pob lefel.

Mae’r dosbarth hwn ar gyfer myfyrwyr rhugl, p’un ai’n iaith gyntaf neu’n ail iaith. Byddwch yn adolygu ac ymarfer defnyddio gwahanol batrymau ieithyddol drwy wneud gweithgareddau llafar ac ysgrifenedig yn y dosbarth. Magu hyder a gloywi iaith yw nodau’r sesiwn hon.