Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 18/01/2021
Gorffen: 22/01/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:00 - 17:00

Cwrs Uwch ii - Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2120 Preswyl
Uwch

CWRS WYTHNOS - UWCH II RHAN 1 a 2 Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn. 

 

Y Ffilm Gymraeg

 

Cwrs llawn sgyrsiau a thrafodaethau a fydd yn edrych ar wahanol agweddau o’r byd ffilm yng Nghymru. O’r ‘talkie’ gyntaf erioed yn y Gymraeg – Y Chwarelwr (1935) – i ffilmiau’r cyfnod presennol, cawn archwilio hanes ffilm yng Nghymru a gweld sut mae’r ffilmiau hynny yn adlewyrchu ein hunaniaeth a’n diwylliant unigryw, o’r hen ffordd Gymreig o fyw i’r Gymru fodern heddiw.

 

CWRS WYTHNOS - UWCH II, yn cynnwys llety lluniaeth llawn. Dyma gyfle i ymarfer trafod pynciau a themâu o bob math. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando. Mae pob cwrs Uwch 2 yn addas ar gyfer dysgwyr Cymraeg (lefel Uwch) neu Gymry Cymraeg sydd eisiau dysgu mwy am eu hanes a’u diwylliant Cymreig.

 

Dysgir y cwrs hwn trwy gyfrwng y Gymraeg.