Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 03/05/2021
Gorffen: 07/05/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
10:00 - 16:00

Cwrs Mynediad Rhan 2

Cyfeirnod: C2133 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Mynediad

CWRS WYTHNOS - MYNEDIAD RHAN 2

Dyma gwrs dysgu-o-bell (dan ofal tiwtor ar-lein) sy’n barhad o’r cwrs ar gyfer dechreuwyr. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

  • adolygu patrymau’r amser presennol
  • dysgu’r amser perffaith: wedi
  • meddiant, e.e. fy nghar i, dy gar di, ei gar o/e, ei char hi
  • creu brawddegau yn y gorffennol syml, e.e. ‘Es i i Bwllheli ddoe’
  • gofyn ac ateb cwestiwn yn y gorffennol syml
  • mynegi eisiau neu angen •ie / nage •dysgu enwau rhannau’r corff
  • ehangu geirfa ac ymadroddion defnyddiol

Dysgir y cwrs hwn drwy gyfrwng y Saesneg.