Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
1 Wythnos
Cychwyn: 12/07/2021
Gorffen: 16/07/2021
Dydd Llun - Dydd Gwener
09:00 - 17:00

Cwrs Uwch i - Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: C2142 Preswyl
Uwch

CWRS WYTHNOS – UWCH I RHAN 1 a 2

Yn cynnwys gwersi a llety lluniaeth llawn.

Dyma gyfle i ymarfer trafod pynciau a themâu o bob math. Byddwch hefyd yn datblygu eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando.

•adolygu prif batrymau’r iaith

•cynnal sgwrs am y teulu, gwaith, diddordebau, ayb, ac ymateb yn briodol

•mynegi barn am bynciau llosg y dydd

•darllen, deall ac ymateb i erthyglau o bapurau newydd, papurau bro a chylchgronau

•trafod idiomau a diarhebion

•ehangu geirfa ac ymadroddion

•sgwrsio gyda thrigolion lleol

Cymraeg fydd prif iaith gyfathrebu y cwrs hwn, er bod croeso i fyfyrwyr ddefnyddio Saesneg er mwyn deall agweddau mwyaf cymhleth yr iaith a’r ramadeg.

YN BYW YNG NGWYNEDD NEU MÔN?

Cymerwch fantais o’n cynnig arbennig ar gyfer trigolion Gwynedd a Môn! Archebwch unrhyw gwrs 5 niwrnod (telerau dyddiol) am £125. Cysylltwch â ni i archebu.