Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn
34 Wythnos
Cychwyn: 14/09/2021
Gorffen: 28/06/2022
Dydd Mawrth
10:00 - 13:15

Cwrs Mynediad Rhan 1 a 2

Cyfeirnod: gd-29392 Dosbarth Rhithiol Ar-lein
Mynediad

Bydd y cwrs yma yn cael ei ddysgu trwy Zoom am y flwyddyn a byddwch yn ymuno ag ystafell ddosbarth rhithwir (virtual) dan arweiniad tiwtor. Os dach chi ddim wedi defnyddio Zoom o’r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd iawn. Mi fyddwn ni'n anfon cyfarwyddiadau atoch chi cyn dechrau’r cwrs.  

Cynnig Cyw Cynnar Os dach chi'n cofrestru ac yn talu cyn diwedd Gorffennaf 2021, dim ond £45 ydy pris y cwrs am y flwyddyn nesaf.  Cofiwch ddefnyddio'r côd CYW21 pan da chi'n cofrestru er mwyn cael y gostyngiad. 

Cwrs Mynediad Rhan 1 a 2 - Parhad o’r cwrs Mynediad, sy’n cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac ymadroddion pob dydd. Mae’r pwyslais ar siarad yr iaith.

Cwblhaodd y dosbarth hwn Uned 6 yn y llyfr Mynediad cyn yr Haf a bydd yn symud ymlaen o’r pwynt hwnnw ym Mis Medi.