Skip to main content

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis i’w wneud yn symlach.

Dysgwch mwy am gwcis. Iawn

Taith Hyrwyddo Cymraeg Gwaith

Glastir, Llanrwst 30/7/2019

Gwahoddiad Brecwast Busnes Llanrwst

Beth yw Cymraeg Gwaith

Mae Cynllun Cymraeg Gwaith yn darparu gwasanaeth i gyflogwyr sicrhau y gall eu staff ddysgu’r Gymraeg a’i defnyddio yn y Gweithle.

Mae ystod o wasanaethau yn cael eu cynnig fel rhan o’r cynllun –sydd yn cynorthwyo’r cyflogwr a’r gweithiwr, a noddir y cynllun gan Lywodraeth Cymru.

Rhennir y cynllun yn adrannau gwahanol. I gael mwy o wybodaeth am y cynllun.  Gwyliwch yn fideos yma.

Cymraeg ym Myd Busnes

Mae achos busnes cryf i gwmnïau ddefnyddio'r Gymraeg ac mae mwy o gymorth nag erioed o'r blaen i helpu busnesau bach a mawr i wneud hynny'n rhwydd.

Swyddogion Byd Busnes i’ch helpu chi:

Mae 10 swyddog Byd Busnes ar gael ar draws Cymru gall helpu cynyddu dy ddefnydd o'r Gymraeg heb gost. Mae’r swyddogion yn gallu cynnig cyngor ymarferol a chyfeirio at cymorth bellach.

Bydd eich swyddog lleol yn y digwyddiad ar 30/7/2019.

Am fwy o wybodaeth am cynllun Cymraeg ym Myd Busnes, cliciwch yma.

I gofrestru i fynychu y digwyddiad e-bostiwch cymraeggwaith@dysgucymraeg.cymru